COVID-19:
INSTRUCTIES INDIEN U EEN AFSPRAAK HEEFT: 

 In de praktijkruimte zullen alle maatregelen genomen worden om zo veilig mogelijk te werken. U zal gevraagd worden uw mond te spoelen met een ontsmettend mondspoelmiddel. U kan uw handen te ontsmetten voor en na de behandeling. Indien u zich ziek voelt vragen we u vriendelijk om uw afspraak te verplaatsen.    Zo houden we het veilig voor iedereen.