top of page
Wortelkanaal

Een afspraak annuleren

Er wordt reeds geruime tijd voorzien om uw behandeling met zorg uit te voeren. Indien u niet in de mogelijkheid bent uw afspraak na te komen, gelieve dit minstens 24u op voorhand  telefonisch te melden, zodat er andere patiënten kunnen voortgeholpen worden. Wanneer er niet tijdig verwittigd wordt, zullen de kosten van de gemiste afspraak in rekening gebracht worden.  

Deconventie 

Om de kwaliteit van onze zorgen en materialen te kunnen garanderen, alsook voor elke patiënt voldoende tijd te kunnen nemen om diens zorgvraag te kunnen evalueren en behandelen, wordt er in deze praktijk niet-geconventioneerd gewerkt. 

Bamboe Tandenborstels

Urgentie

In het weekend:

De wachtdienst in het weekend en op feestdagen is tussen 9u en 18u bereikbaar via het centrale nummer: 0903/39969

In de week:

Vaste patiënten zullen bij pijn of trauma zo snel mogelijk geholpen worden. De tandarts maakt hier dagelijks een urgentiemoment voor vrij. Indien u de praktijk telefonisch contacteert op het nummer 011 41 53 22 tussen 8u30 en 12u30, dan proberen we u in de mate van het mogelijke de dag zelf nog te helpen.

Afhankelijk van de diagnose van het probleem zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden voor een definitieve behandeling.

.  

De praktijk is elke werkdag telefonisch bereikbaar
tussen 8u30 en 12u30
op het nummer 011 415 322

ALGEMENE INFORMATIE 

BA Beroep

Amma verzekeringen (Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel)

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen

RIZIV: Galileeleen 5/01, 1210 Brussel

Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap zorg en gezondheid, afdeling informatie en zorgberoepen

Vergunning Tandradiografie: FANC

In overeenstemming met de wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.

bottom of page