ONLINE AFSPRAAK :

- enkel indien u reeds patiënt bent in de praktijk

- voor een controle met tandsteenverwijdering

- voor een controle bij een kind

Voor andere behandelingen en urgenties dient er steeds telefonisch of in de tandartspraktijk zelf een afspraak gemaakt te worden op het nummer 011 415 322. 

Indien u voor meerdere personen een afspraak wenst te maken, moet u voor elke persoon apart een consultatie inboeken (met diens individuele rijksregisternummer)